Storage

Jednoduchý cenový model (/GB)

Cenovo prístupný Cold Storage pre zálohy

Klasický, alebo SSD diskový priestor

RAIDovaný iSCSI Storage

  • Typ úložiska   Cena za 1Gb/mesiac
  • Standardné úložisko Standardné úložisko (RAID iSCSI/NFS) 0,10 € / 1GB / mesiac
  • SSD úložisko Ultra rýchle SSD úložisko (RAID iSCSI/NFS) 0,20 € / 1GB / mesiac
  • Cold úložisko Výhodné úložisko pre zálohy (RAIDed iSCSI/NFS) 0,05 € / 1GB / mesiac
  • Cloud VPS záložné úložisko Úložisko pre zálohy Cloud VPS 0,08 € / 1GB / mesiac