Monitoring

Zlepšite kvalitu služieb a znížte prevádzkové náklady odstránením nedostatkov

  • zabezpečené prihlasovanie užívateľov
  • webové rozhranie
  • e-mailové notifikácie prednastavených udalostí
  • podrobné prehľady monitorovaných zdrojov
  • kontrolné logy
  • rýchla serverová inštalácia vďaka jednoduchej konfigurácii
  • agenti pre UNIX a Windows (x86/x64)
  • centralizovaný monitorovací systém umožňuje spracovávať všetky informácie a závislosti pre neskoršie vyhodnotenia
  • bohaté možnosti vizualizácie umožňujú rýchlejšiu a prehľadnejšiu prácu s údajmi
  • prednastavené postupy pre ľahšiu organizáciu dát
  • tvorba sieťových máp pre prehĺadný monitoring
  • mobilná aplikácia umožňuje monitorovanie aj na cestách
  • kontrolné intervaly už od 1 minúty
  • agentový, bezagentový, SNMP & IPMI monitoring
  • neobmedzené emailové upozornenia prednastavených udalostí
  • monitoring web stránok a ich dostupnosti
  • neobmedzená história záznamov
  • sms upozornenia (spojené s extra poplatkami)